Ur funktion. Jobbar på att sätta upp ny funktionallitet